Ing. Ivana Senešiová - EKO DATA CONSULT

Ing. Ivana Senešiová - EKO DATA CONSULT

Šustekova 10
85104 Bratislava-Petržalka
IČO: 35040645
DIČ: 1031465380

Informácie o kancelárii Ing. Ivana Senešiová - EKO DATA CONSULT

Ak potrebujete účtovnícke, audítorské a finančné služby, sme tu pre Vás. Radi Vám pomôžeme vo vedení účtovných kníh a taktiež poskytneme daňové poradenstvo. 

Naša účtovnícko-poradenská spoločnosť  pôsobí od v roku 1997 predovšetkým v oblasti spracovania účtovnej evidencie a kompletného spracovania miezd. Zárukou vysokej odbornosti poskytovaných služieb je licencovaný audítor a spolupracujúci daňový poradca.

Hlavné portfólio služieb

Vedenie účtovnej evidencie: - jednoduché účtovníctvo

                                             - podvojné účtovníctvo

Komplexné spracovanie miezd, personalistika

Daňová evidencia, spracovanie daňových priznaní

Audítorské služby

Účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo

 

Jednoduché účtovníctvo:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

Podvojné účtovníctvo:

 • spracovanie predložených dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 

Mzdová a personálna agenda:

 • mesačné spracovanie miezd
 • vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu
 • vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
 • daň zo závislej činnosti
 • vedenie mzdových listov
 • vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

 

Daňová evidencia, spracovanie daňových priznaní:

 • daň z príjmov PO
 • daň z príjmov FO
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z motorových vozidiel
 • daňové spory
 • daňová optimalizácia

 

Audítorské služby

 • zabezpečenie, resp. samotné vykonanie overenia riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky
 • vykonávanie priebežného audítu počas roka
 • overovanie dodržiavania súladu zmluvných podmienok
 • ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek klienta

Ďalšie služby v uvedených oblastiach po dohode s klientom.

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Ivana Senešiová - EKO DATA CONSULT

Šustekova 10

851 04  Bratislava-Petržalka

 

Ing. Ivana Senešiová, konateľ spoločnosti

- audítor, licencia č.743

mob: 0915 796 600

 

Ing. Dagmar Čierna

- daňový poradca, licencia č.474

mob: 0911 305 065

 

 

Cena za služby Ing. Ivana Senešiová - EKO DATA CONSULT

Ak máte záujem o využitie našich služieb, ponúkame možnosť vypracovania cenovej ponuky na základe Vami zadaných údajov. Dotazník nájdete TU.

Kde nás nájdete?